2005 kronika nieustannej kreacji od urodzenia do dzisiaj

MUZYKA ROZTAŃCZONA – Niekonwencjonalne zdarzenie artystyczne -muzyka i zawarte w niej dźwięki, cisze i emocje była  punktem wyjścia  w przestrzenie  teatru, koloru, światła i ruchu. 

Wychowanie Przez Teatr POWIATOWY KLUB INSTRUKTORA TEATRALNEGO pojawiał się raz w miesiącu przez cały rok

Umowa partnerska dotycząca realizacji projektu  Klubu Instruktora Teatralnego została zawarta pomiędzy Młodzieżowym Domem Kultury Nr 2  z siedzibą w Poznaniu ul. Za Cytadelą 121,  reprezentowanym przez Dyrektora placówki Panią Elwirę Dąbkiewicz-Wolan a Poznańską Fundacją Artystyczną  z siedzibą w Poznaniu , ul. Rybaki 22/22, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Fundacji Pana Bogdana Żyłkowskiego: Zgodnie z zawartą umową Poznańska Fundacja Artystyczna zobowiązuje się wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 zorganizować warsztaty artystyczne dla nauczycieli i instruktorów szkolnych zespołów teatralnych. Poznańska Fundacja Artystyczna i Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 wspólnie opracują założenia programowe projektu i przeprowadzą zajęcia warsztatowe. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 udostępni pomieszczenia w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych. Poznańska Fundacja Artystyczna zapewnia udział wykwalifikowanej kadry do przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych. Koszty osobowe i materiałowe pokrywa Poznańska Fundacja Artystyczna. Najważniejszym celem, dla którego zorganizowaliśmy Klub Instruktora Teatralnego było stworzenie miejsca spotkań i wymiany doświadczeń ludzi z pasją – nauczycieli i instruktorów, dla których wychowanie przez teatr nie jest niechcianym obowiązkiem lecz misją , tworzeniem rzeczy artystycznych z pasja i przekazywaniem jej młodym, szkolnym artystom Zadanie sfinansowano ze środków Powiatu Poznańskiego

KSIĘGA TEATRU 2005  inauguracja  cyklicznego programu spotkań z największymi osiągnięciami współczesnego teatru

współorganizacja  SCENY PREZENTACJI MŁODYCH w CK ZAMEK w Poznaniu  

MUZYKA- RUCH- NAUCZANIE CZYLI SZKOŁA SŁUCHANIA- imprezy w ramach  Międzynarodowego Dnia Muzyki

SZKOŁA AKTYWNEGO SŁUCHANIA– kilkanaście zdarzeń muzyczno-teatralno-plastycznych w gimnazjach i liceach w Poznaniu i okolicach. Każdy koncert był indywidualną kreacją prowadzącego zdarzenie- począwszy od napisania scenariusza po organizacje prób i prowadzenie .

MUZYKA, RUCH, NAUCZANIE warsztaty artystyczne dla nauczycieli, studentów, terapeutów zajmujących się tematyką aktywnego, twórczego przekazu muzyki dla dzieci i młodzieży prowadzone przez kompozytorów, tancerzy, instruktorów emisji głosu, twórców eksperymentujących z dźwiękiem –praktyków przedmiotu jakim jest muzyka

MUZYKA NA CZTERY STRONY ŚWIATA koncert dla dzieci najmłodszych połączony z ich udziałem w warsztatach muzycznych pod opieką artystów koncertujących

TEATR W KAŻDEJ WIOSCE –opieka merytoryczna  oraz praktyczne zajęcia z zakresu muzyki, plastyki, inscenizacji i interpretacji tekstu zakończone publiczną prezentacją przygotowanych spektakli pod wspólnym tytułem Przekręcona Bajka

KONFRONTACJE TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO DZIEŃ DOBRY SZTUKO  współpraca organizacyjna z Ośrodkiem Kultury Gminy Suchy Las. Projekt finansowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu

WARSZTATY TEATRALNE w świetlicach socjoterapeutycznych we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej gminy Suchy Las

prowadzenie  warsztatów i konkursów REGIONALNYCH PREZENTACJI TEATRÓW MŁODZIEŻOWYCH w poszczególnych rejonach Wielkopolski /Konin, Kalisz/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

five × 4 =