dzień dobry sztuko 2017

uczestnik Przeglądu Młodego Teatru Wielkopolski może włączyć  się aktywnie w problematykę pokolenia XXI wieku, mówić o swojej  przyszłości pełnym głosem, podejmować odpowiedzialne  decyzje  o swoim  miejscu w otaczającym go świecie.