w laboratorium zmysłów…

nikt nie chce być marginalizowany, wykluczany, wyśmiewany, ignorowany i nikt „normalny” świadomie nie chce tego robić.  LABORATORIUM ZMYSŁÓW odbuduje wiarę w siebie i drugiego człowieka. Nie znamy filmu o dysfunkcjach nakręconego przez osoby dysfunkcyjne. Postaramy się udowodnić, że jest toCzytaj dalej…

„pełnosprawna wyobraźnia”

Na  film zapraszają zwyczajnie niezwyczajni -niedowidzący i niewidomi, głusi i niedosłyszący, siedzący na wózkach i poruszający się przy pomocy rehabilitacyjnego balkonika oraz codzienno- niecodzienni -uczniowie, studenci, dorośli i seniorzy.  Łączy nas siła wyobraźni.