w laboratorium zmysłów…

nikt nie chce być marginalizowany, wykluczany, wyśmiewany, ignorowany i nikt „normalny” świadomie nie chce tego robić.  LABORATORIUM ZMYSŁÓW odbuduje wiarę w siebie i drugiego człowieka. Nie znamy filmu o dysfunkcjach nakręconego przez osoby dysfunkcyjne. Postaramy się udowodnić, że jest to wykonalne.

Realizatorzy- Agnieszka Gierach, Joanna Waluszko, Katarzyna Ksenicz, Grzegorz Babicz, Paweł Wódczyński, Bogdan Żyłkowsk, CK ZAMEK, Poznańska Fundacja Artystyczna

Wykonawcy –osoby niewidzące i niedowidzące, osoby niesłyszące i niedosłyszące, osoby z dysfunkcjami ruchu, młodzież „normalna”,osoby ze Studia Teatralnego PRÓBY oraz rodzice, opiekunowie, wychowawcy

Obserwowaliśmy człowieka zepchniętego w swój własny świat – niedowidzącego lub niewidzącego od urodzenia, niesłyszącego lub rozpoznającego tylko poszczególne dźwięki, czasem niesprawnego fizycznie i intelektualnie, poddanego presji tempa, przemijania, doświadczania, braku akceptacji i społecznej ignorancji

Konfrontowaliśmy jego wrażliwość z emocjami „normalnego” człowieka.

Szukaliśmy płaszczyzn wspólnych, doświadczeń uniwersalnych, zdarzeń codzienno – niecodziennych. Rozmawialiśmy o murach, które sami stawiamy w obawie przed kontaktem z nieznanym.

Staraliśmy  się odkryć kto tak naprawdę jest „inny” a kto „normalny”, i czy taki podział w ogóle ma sens, czy nie jest tylko efektem naszych lęków i fobii.

Dochodziliśmy do tego zwyczajnie i niezwyczajnie, serwując rozmowę o przeszkodach, dialog o możliwościach, filiżankę gorącej herbaty – spotkanie w gronie przyjaznych, otwartych, ufnych i tolerancyjnych „współprzeżywaczy” świata.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

twelve + eight =