2020 kronika nieustannej kreacji od urodzenia do dzisiaj

 

INTERTEATR

Realizacja filmu paradokumentalnego –PRZEDSTAWIENIE Pinokio W Łopiennie w którym wystąpiły mieszkanki Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Łopiennie. Działania artystyczne organizowało Stowarzyszenie Artystyczne Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych UŚMIECH NADZIEI. Film zrealizowali założyciele Fundacji ILUMINATI- Monika Belau, Sandra Cieślewicz i Artur Kamiński.

Ćwiczenia Z Gombrowicza to spektakl poznańskiej Grupy artystycznej LABORATORIUM ZMYSŁÓW złożonej z aktorów nieprofesjonalnych i artystów z niepełnosprawnością oraz aktorów Studia Teatralnego PRÓBY CK ZAMEK w Poznaniu.

Tworzymy platformę dedykowaną sztuce nieprofesjonalnej znaczoną poszukiwaniem, eksperymentem, nowoczesnością i niekomercyjnością. Powstaje przestrzeń specyficzna, unikatowa w skali Polski, sfera możliwości konfrontacji sztuki nieprofesjonalnej, obszar wymiany doświadczeń warsztatowych, terytorium korzystające z dobrodziejstw własności intelektualnej, miejsce żywe i otwarte. Realizatorzy projektu zakładają osiągnięcie długofalowych efektów w środowisku i mentalności uczestników projektu, niezależnych od zakończenia zadania. Kształtując młode charaktery i postawy społeczne przewartościowujemy myślenie o sztuce amatorów jedynie jako rozrywce i wypełnieniu wolnego czasu.

 

TEATR NAJMŁODSZYCH ATOFRI  autorski projekt Beaty Bąblińskiej i Moniki Kabacińskiej należący do pionierów nowego nurtu teatru inicjacyjnego.

Rozszerzono ofertę repertuarową dla dzieci o kolejny nowy spektakl Leluja. Dzieci najmłodsze otrzymują sztukę przystosowaną do ich możliwości percepcyjnych – z małą ilością słów, złożoną z etiud połączonych ze sobą motywem tytułowej lelui- kurpiowskiej wycinanki. Forma artystycznego przekazu oparta jest na małej ilości tekstu (również śpiewanego), na ruchu, muzyce i ożywionej plastyce. Spektakl premierowy odbył się bez udziału najmłodszej publiczności ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną.                                                                          Zagrano spektakle teatralne na  Scenie Wspólnej i w Muzeum Archeologicznym – w ramach cyklu TEATR OTWARTY oraz wyemitowano spektakle w wersji online od połowy października do końca roku tym dzieciom, które z powodu pandemii nie mogły uczestniczyć w spektaklach na żywo. Spektakle grane na żywo odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpiecznego funkcjonowania w trackie epidemii COVID-19.

STUDIO TEATRALNE PRÓBY CK ZAMEK W Poznaniu -współpraca „pandemiczna”  

nagranie słuchowiska  Tutam Bogusława Schaffera,

wykonanie audiodeskrypcji filmu …Na Tysiąc Głosów według Henryka Bardijewskiego

nagranie CYKLU filmów Coś Z Niczego czyli jak tworzyć w warunkach odosobnienia, bez możliwości zakupu stosownych materiałów i narzędzi dedykowanego kwarantannowiczom i kwarantannowiczkom.

udział i dokumentacja akcji ulicznych Spacery w wykonaniu aktywistów i aktywistek zaprzyjaźnionych z fundacją

 

DZIEŃ DOBRY SZTUKO 2020 -FESTIWAL MŁODEGO TEATRU WIELKOPOLSKI z honorowym patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Ze względu na sytuację epidemiologiczną panującą od kilku miesięcy w naszym kraju, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.11.2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii byliśmy zmuszeni zawiesić część planowanych zadań. O ile etapy wstępne przebiegły zgodnie z zaplanowanym harmonogramem o tyle sytuacja pandemiczna spowodowała niespodziewany finał festiwalu. Nie odbyły się finałowe pokazy ” na żywo” z udziałem zaproszonych grup teatralnych.

Bolejmy nad niemożnością spotkania się z cudownymi twórcami wielkopolskiego teatru –utalentowanymi, niebanalnymi, kreatywnymi, pełnymi pasji artystami. Żałujemy, że nie docenimy kunsztu „żywego przedstawienia”, nie wymienimy uwag o spektaklach koleżanek i kolegów, nie posprzeczamy się o werdykt jury, nie siądziemy naprzeciw siebie, by nacieszyć się wyjątkowością takiego posiedzenia. Postanowiliśmy każdemu zespołowi zakwalifikowanemu do finału przyznać tytuł LAUREATA – bo tak jest w rzeczywistości –a kolejność na podium nie ma żadnego znaczenia. Jednogłośnie jako Rada Artystyczna zdecydowaliśmy, że energia młodego wielkopolskiego TEATRU, jego ekspresja a potrzeba rozwoju młodych artystów nie poszła na marne, by trud ich artystycznych przewodników –nauczycieli i instruktorów nie został zaprzepaszczony i każdy zespół w tym szczególnym okresie zasługuje na tytuł LAUREATA” w ten sposób członkowie Rady Artystycznej podsumowali efekty tegorocznego spotkania z młodym wielkopolskim teatrem.

Artysta plastyk Andrzej Żurek zaprojektował i wykonał kilkanaście ceramicznych masek , które trafiły do każdego zaproszonego d o Festiwalu zespołu. Powstały też dwa animowane filmy z maską w roli głównej i kilkudziesięciominutowa video instalacja, którą można obejrzeć na naszej platformie

 

Kawiarnia Artystyczna KÓLTURA lokalny ośrodek kultury poznańskiego Starego Miasta.

Mimo trudnej, niesprzyjającej działaniom kulturalnym aury epidemicznej staramy się nie zrywać więzi z naszymi widzami, słuchaczami, koneserami sztuki i wegańskiego jadła. Zamknęliśmy drzwi do KÓLTURY ale otworzyliśmy KÓLTUROTEKĘ –onlinowy  serwis najświeższej próby spektakli, filmów, pokazów mody, prezentacji malarstwa, rzeżby, grafiki, muzyki i działań słowotwórczych. Zorganizowaliśmy  onlinowe spotkania z naszymi staromiejskimi sąsiadami. Przygotowaliśmy kilka wystaw prac plastycznych w przestrzeni kawiarni i cykl kilkumiesięcznych prezentacji z zakresu sztuk wizualnych w formie prezentacji online.

 

 

Centrum Inicjatyw Lokalnych SĄSIEDZI Z KÓLTURĄ

Zorganizowano 18 spotkań sąsiedzkich na podwórkach dotyczących ważnych dla społeczności tematów -przede wszystkim związanych z pandemią – w ramach podejmowanych przez mieszkańców inicjatyw oddolnych. Odbywały się one także w lokalu Kawiarni Artystycznej KÓLTURA. Spotkania te służyły aktywizacji lokalnej społeczności i budowaniu nieformalnych grup sąsiedzkich, które działać mają na rzecz swojej wspólnoty także po zakończeniu projektu CIL SĄSIEDZKI Z KÓLTURĄ . Siedziba Centrum Inicjatyw Lokalnych wykorzystywana była jako przestrzeń spotkań sąsiedzkich, miejsce produkcji materiałów audiowizualnych (filmowych, streamingu, realizacji działań online) i spotkań indywidualnych osób prowadzących badania diagnostyczne oraz diagnozowanych. Przeprowadzono działania własne/animacyjne z wykorzystaniem form zdalnych, online. Gros aktywności zostało przeprowadzone w formie wydarzeń online jako posty, warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne, poetyckie. Mieszkańcy byli jednocześnie wykonawcami tych zdarzeń. Kawiarnia Artystyczna KÓLTURA była miejscem w której prowadzono zbiórkę i przechowalnię darów dla poszkodowanej w wyniku pożaru rodziny z ul. Kościuszki. Zostaliśmy dosłownie zasypani darami dla naszych sąsiadów – 12 osobowej rodziny, która na początku grudnia musiała uciekać ze swojego płonącego mieszkania.                         „Sytuacja była tragiczna, ale sąsiedzka pomoc i pomoc wielu zaangażowanych organizacji sprawiła, że udało się nam wszystkim zabezpieczyć rodzinę w najpotrzebniejsze rzeczy – ubrania, pościele, sprzęt domowy, zabawki, żywność a nawet w choinkę, pierniczki i upominki świąteczne. Tempo i wielkość zbiórki przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dowiedliście, że ludzie są dobrzy, życzliwi i po prostu wspaniali! Dziękujemy Wam za to z całego serca. Jeszcze w tym tygodniu większość darów trafi do „naszej” rodziny. Jesteśmy w stałym kontakcie z „naszą” rodziną i monitorujemy sytuację. Niespodziewane zdarzenia losowe nadają głębokie sensy istnienia takich inicjatyw jak CIL. Budują empatię, tolerancję, bezinteresowność i uwrażliwiają na krzywdę i potrzeby każdego człowieka.

Zorganizowano wydarzenia aktywizujące i integracyjne dla mieszkańców. Przede wszystkim dzięki współpracy z Radą Osiedla Stare Miasto przeprowadziliśmy podczas wakacji 24 działania animacyjne dla 240 dzieci ARTYSTYCZNE PODWÓRKA pobudzające ich kreatywność i twórczy stosunek do rzeczywistości. Dzieci te z racji panującej sytuacji epidemiologicznej nie wyjechały z Poznania na wakacje, bo ich i ich rodziców bardzo mocno dotknęły restrykcje związane z kwarantanną. Obecność pełnych rodzin w jednym mieszkaniu niewątpliwie generowała duży poziom stresu rodzinnego a dzięki pobudzeniu dzieci do wyjścia na własne podwórko odciążyliśmy rodziców od ciągłego zaangażowania w sprawy organizując tym dzieciakom akcję poznawania sztuki. Lokalne podwórka w lipcowe i sierpniowe popołudnia zamieniły się w atelier plastyczne, sale teatralne, studia muzyczne i parkiety taneczne gdzie w atmosferze bezpieczeństwa i obecności najbliższych dzieciaki spędzały kreatywnie czas. Przeprowadzono pogłębioną diagnozę społeczności lokalnej i zaktualizowano dokument Mapy zasobów i potrzeb. Działania diagnostyczne realizowane były z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej spowodowanej pandemią oraz planowanymi przez władze państwowe fazami łagodzenia obostrzeń – korzystano w procesie diagnozy społeczności lokalnej z metod nieuwzględniających konieczności bezpośredniego spotkania (np. rozmowy telefoniczne, rozmowy za pośrednictwem komunikatorów internetowych, działania na platformach internetowych) – dostosowano formy działań diagnostycznych do obowiązujących przepisów i wytycznych związanych z stanem epidemicznym i/lub zagrożenia epidemicznego, m.in. spotkania indywidualne z zachowaniem bezpiecznej odległości, używanie maseczek, brak bezpośredniego kontaktu fizycznego osób prowadzących badania diagnostyczne oraz diagnozowanych, – w przypadku złagodzenia przepisów i wytycznych związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w tym możliwości realizacji bezpośrednich spotkań działania diagnostyczne prowadzone były zgodnie z pierwotnymi założeniami. Podczas realizacji działań diagnostycznych w 2020 roku wykorzystaliśmy narzędzia poznane podczas szkoleń realizowanych przez Fundację Naukową Antypody w 2019 roku (m.in. spacer badawczy, wywiad, analiza materiałów zastanych )                                                                                        Zrealizowano spotkania partnerów z rejonu działania CIL Sztuka Pączek, Fundacja KREAKTYWATOR, Fundacja Słowo i Kropka, Stowarzyszenie Jerzego Piotrowicza, Zespól Szkół nr 6 im. Joachima Lelewela, Rada Osiedla Stare Miasto.                       Zrealizowano 6 inicjatyw oddolnych zainicjowanych przez członków społeczności lokalnej. Realizacja tych działań buduje poczucie sprawczości i aktywizuje osoby zaangażowane w inicjatywy oddolne co ma przełożenie na przyszłość niezależnie od czasu trwania i zakończenia projektu CIL.                                                                  Przeprowadzono akcję społeczną promującą sąsiędzkość i życie podwórek -codziennie przez 4 miesiące umieszczane posty komentujące czas pandemii i akcentujące zachowania dobrosąsiedzkie pisane przez Sąsiada z Kólturą.                                                                                                  Działanie to realizowano we współpracy z Radą Osiedla Stare Miasto oraz z Fundacją Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji „Kreaktywator”. Realizatorzy projektu zakładają osiągnięcie długofalowych efektów w środowisku i mentalności uczestników projektu. Integracja mieszkańców i budowanie sieci kontaktów oraz współpracy, ich aktywizowanie w zakresie działań na rzecz wspólnego dobra. wzmacnia poczucie wpływu i sprawczości. Wprowadzanie pojedynczych osób w działania zespołowe jako wykonawców a nie tylko odbiorców przyczynia się do zmniejszenia lęku przed podejmowaniem samodzielnych działań. Zachęcenie mieszkańców do poszukiwania punktów zbieżnych, sposobów pokonywania podobnych trudności, trosk i poszukiwania radości zmniejsza bariery międzypokoleniowe. Zakładamy, że osiągnięte rezultaty zapewnią kontynuację działań z mieszkańcami również w przyszłości.                                                           Projekt CIL SĄSIEDZKI Z KÓLTURĄ jest kolejnym etapem zachęcania człowieka do rozwoju osobistego poprzez działania artystyczne, aktywizuje mieszkańców poprzez działania animacyjne, edukacyjne, motywujące i sieciujące typu: spotkania, warsztaty, udział w tworzeniu kanałów informacyjnych dla swoich społeczności. Zdobyta wiedza i doświadczenie, oraz wypracowana sieć współpracy oraz znajomość zasobów, problemów i potrzeb społeczności lokalnych z naszego rejonu umożliwi kontynuację podobnych lub całkiem nowych działań z mieszkańcami i innymi członkami społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

eighteen − five =